Sociale dienstverlening

Thuiszorgcoördinatie via multidisciplinair overleg

Een thuiszorgsituatie kan soms erg complex zijn. Doordat verschillende hulpverleners en diensten aan huis komen, wordt het onoverzichtelijk en onduidelijk: wie doet wat en wanneer? Coördinatie van de thuiszorg is dan noodzakelijk.

Waarmee kan onze Dienst Maatschappelijk Werk jou helpen?

Thuiszorg organiseren is niet altijd gemakkelijk, zeker niet als er verschillende hulpverleners en/of diensten aan huis komen. Het kan dan nuttig zijn om met alle betrokken personen samen te zitten en te bekijken hoe de thuiszorg loopt, of de situatie nog haalbaar is of misschien verbeterd kan worden. Misschien is er extra hulp nodig of zijn er overlappingen en moeten er afspraken gemaakt worden?

Daarom kunnen de medewerkers van onze Dienst Maatschappelijk Werk samen met i-mens een multidisciplinair thuiszorgoverleg (MDO) organiseren voor de zorgbehoevende.

Multidisciplinair thuiszorgoverleg

 • Elke betrokken partij wordt hierbij uitgenodigd. Samen worden er concrete afspraken gemaakt en alles wordt genoteerd in het verslag. Zo weten alle betrokkenen wie er aan huis komt voor welk hulpverlening en hoe deze hulpverlening beter op elkaar en op de noden van de zorgbehoevende kan afgestemd worden.
 • Wanneer de situatie verandert, kan er steeds een nieuw overlegmoment gepland worden om de situatie te herbekijken.
 • Het thuiszorgoverleg kan door elke betrokken persoon of partij aangevraagd worden bij onze sociale dienst.

Hoe aanvragen?

Onze Dienst Maatschappelijk Werk kan een aanvraag voor een thuiszorgoverleg via een multidisciplinair team indienen bij i-mens, die instaat voor de praktische organisatie ervan.

Stuur ons je vraag door via dit contactformulier, en vermeld alvast volgende gegevens:

 • naam en contactgegevens van de aanvrager
 • naam, adres en rijksregisternummer van de zorgbehoevende
 • naam en telefoonnummer van de huisarts
 • naam en telefoonnummer van de reeds aanwezige hulp (poetshulp, thuisverpleging, gezinshulp, ...) en de frequentie per week
 • naam en telefoonnummer van de familie en mantelzorgers die aanwezig wensen te zijn
 • naam en telefoonnummer van andere personen die je wenst uit te nodigen
 • de reden van je aanvraag en een situatieschets
 • jouw verwachtingen van het multidisciplinaire team
Multidisciplinair overleg DMW

Onze partner

Wij luisteren altijd

Kiezen voor Partena Ziekenfonds is kiezen voor een onafhankelijk ziekenfonds dat bereikbaar is waar en wanneer het jou past! 

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena