Medische akkoorden

Terugbetaling van zuurstoftherapie

De wettelijke ziekteverzekering voorziet een terugbetaling voor zowel kortdurende, als langdurige zuurstoftherapie thuis. Om recht te hebben op een terugbetaling moet je een medisch akkoord krijgen van de adviserende arts van je ziekenfonds.

Kortdurende zuurstoftherapie

Als je niet meer dan 3 maanden zuurstof nodig hebt per jaar, kun je een terugbetaling krijgen voor gasvormige zuurstof of voor een oxycentrator. Dit kunnen 3 opeenvolgende maanden zijn, of 3 afzonderlijke perioden van één maand.

Hoeveel krijg je terugbetaald?

De terugbetalingstarieven kun je vinden op de site van het RIZIV.

Voorwaarden

  • De kortdurende behandeling met zuurstof is voorgeschreven voor acute hypoxemie, hypoxemie bij palliatieve patiënten of clusterhoofdpijn.
  • Er is geen voorafgaande aanvraag bij de adviserend arts nodig voor patiënten die beantwoorden aan het statuut van palliatieve patiënt. Vanaf de datum van erkenning van het statuut, kan de terugbetaling van de zuurstoftherapie starten. De arts moet in dit geval de vermelding 'derdebetalersregeling van toepassing' vermelden op het voorschrift.

Hoe vraag je het medische akkoord aan?

Neem contact op met je huisarts. Je huisarts dient de aanvraag in bij de adviserende arts van je ziekenfonds.

Afleveren van kortdurende zuurstoftherapie

De aflevering van de zuurstof, de zuurstofconcentrator en het toebehoren gebeurt door:

  • de apotheker
  • of de ziekenhuisapotheker die enkel kan afleveren aan rechthebbenden die in gemeenschap leven (bv. een rustoord voor bejaarden, een rust - en verzorgingstehuis, een psychiatrisch verzorgingstehuis, …)
  • of de leverancier  in opdracht van en in overleg met de apotheker

Hoe krijg je de terugbetaling?

Je betaalt geen persoonlijk aandeel (remgeld) voor zuurstof. Het ziekenfonds komt tegemoet in de kosten via de derdebetalersregeling.

Wel kan er een toeslag aangerekend worden voor bepaalde onderdelen, zoals een rugzak of dringende, niet geprogrammeerde leveringen. Dergelijke bijzondere kosten worden niet vergoed.

Langdurige zuurstoftherapie thuis

Als je aan een ademhalingsziekte lijdt, kun je thuis een toestel ter beschikking krijgen dat je extra zuurstof toedient. Je kunt dat toestel voor een lange termijn gebruiken.

Hoeveel krijg je terugbetaald?

Je betaalt geen persoonlijk aandeel (remgeld) voor de behandeling. Het ziekenfonds komt tegemoet in de kosten via de derdebetalersregeling. Voor de consultaties bij de arts betaal je wel telkens het remgeld.

Hoe vraag je het medische akkoord aan?

  1. Neem contact op met een gespecialiseerd centrum.
  2. Dit centrum zal nagaan of je voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op een tegemoetkoming en zal een medisch akkoord aanvragen bij de adviserende arts van het ziekenfonds.
  3. Als de adviserende arts akkoord gaat, dan kan het centrum jou behandelen.
onlinekantoor thuis

Selfservice in MijnPartena

Volg de status van je medische akkoord

Wacht je op een medisch akkoord voor de terugbetaling van een geneesmiddel, materiaal, of medische zorg? Via MijnPartena, jouw online ziekenfonds, kun je de status ervan perfect volgen.

Naar MijnPartena

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena