Medische akkoorden

Medisch akkoord palliatieve zorgen

De wettelijke ziekteverzekering voorziet een tegemoetkoming voor palliatieve patiënten in de vorm van een forfait of gratis huisbezoeken. Om hierop recht te hebben moet je een medisch akkoord krijgen van de adviserende arts van je ziekenfonds.

Palliatief forfait voor patiënten met palliatief statuut

Het palliatief forfait is een tegemoetkoming voor patiënten die thuis verzorgd worden tijdens de terminale fase in hun leven. Hiermee krijgt de patiënt een financiële ondersteuning voor geneesmiddelen, verzorgingsmateriaal en hulpmiddelen die hij zelf (gedeeltelijk) moet bekostigen.

Hoeveel bedraagt het forfait?

Het forfait wordt jaarlijks geïndexeerd. Bekijk de tarieven.

Voorwaarden

De patiënt moet het palliatief statuut hebben. Patiënten met het palliatief statuut moeten geen persoonlijk aandeel (remgeld) betalen voor:

  • bezoeken van huisartsen
  • bepaalde verstrekkingen in de sector thuisverpleging
  • bepaalde verstrekkingen kinesitherapie bij de palliatieve patiënt thuis

Hoe vraag je het medische akkoord aan?

  1. Neem contact op met de huisarts. Die gaat na of de patiënt het palliatief statuut heeft via het formulier Medische kennisgeving en vraagt het palliatief forfait voor de patiënt aan bij de adviserende arts van het ziekenfonds.
  2. Bezorg ons de aanvraag bij voorkeur via aangetekend schrijven, want het ziekenfonds moet de aanvraag ontvangen vóór het overlijden van de patiënt. Zoniet, kan het forfait niet uitbetaald worden.
  3. Als de patiënt aan de voorwaarden voldoet, dan krijgt hij het ‘palliatief statuut’ en wordt het palliatief forfait betaald na kennisname door de adviserende arts.
  4. Als de patiënt niet overleden is binnen de 30 dagen, kan de huisarts één verlenging aanvragen. De tweede betaling van het palliatief forfait volgt opnieuw na ontvangst van het formulier Medische kennisgeving.

Gratis huisbezoek voor patiënten zonder palliatief statuut

De huisarts kan de volledige terugbetaling vragen van de bezoeken die hij/zij bij de patiënt thuis aflegt voor bepaalde palliatieve patiënten, ook al hebben zij geen recht op het ‘palliatief statuut’.

De patiënt hoeft hiervoor zelf niets te ondernemen. De huisarts vraagt hiervoor het medische akkoord aan bij de adviserende arts van het ziekenfonds.

onlinekantoor thuis

Selfservice in MijnPartena

Volg de status van je medische akkoord

Wacht je op een medisch akkoord voor de terugbetaling van een geneesmiddel, materiaal, of medische zorg? Via MijnPartena, jouw online ziekenfonds, kun je de status ervan perfect volgen.

Naar MijnPartena

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena