Medische akkoorden

Bijzonder solidariteitsfonds

Heb je een behandeling nodig die de niet terugbetaald wordt door de wettelijke ziekteverzekering? In uitzonderlijke gevallen kun je voor een zeer ernstige aandoening een financiële tegemoetkoming krijgen van het Bijzonder solidariteitsfonds.

Wie komt in aanmerking?

Je kunt een beroep doen op het Bijzonder solidariteitsfonds in een van de volgende gevallen:

 • De indicatie waarvoor jouw arts de verstrekking heeft voorgeschreven, is zeldzaam.
 • Je lijdt aan een zeldzame aandoening.
 • Je lijdt aan een zeldzame aandoening en je hebt een continue en complexe verzorging nodig.
 • Je hebt medische hulpmiddelen en/of verstrekkingen nodig die innovatieve medische technieken zijn (met uitzondering van de geneesmiddelen). 
 • Je chronisch zwaar zieke kind heeft een behandeling nodig.
 • Je hebt verzorging nodig in het buitenland.
 • Voor de terugbetaling van geneesmiddelen kan jouw voorschrijvende specialist voor jou een beroep doen op het Bijzonder solidariteitsfonds in het kader van een onvervulde medische behoefte (Unmet Medical Need)

Je kunt je aanvraag indienen tot maximum 3 jaar na de aflevering van de verstrekking.

Aan welke criteria moet jouw medische verstrekking voldoen? 

Jouw medische verstrekking moet aan een van de volgende voorwaarden voldoen, én gelijktijdig beantwoorden aan alle criteria van die voorwaarde (behalve in het kader van een onvervulde medische behoefte). Jouw arts kan jou hier meer informatie over geven.

De belangrijkste criteria

 • De verstrekking is duur.
 • De wetenschappelijke waarde en doeltreffendheid van de verstrekking zijn op een gemotiveerde wijze en in ruime mate erkend door de gezaghebbende medische instanties.
 • De verstrekking is voorgeschreven voor de behandeling van jouw vitale functies die bedreigd zijn.
 • Een alternatieve behandeling die voor terugbetaling in aanmerking komt, is in jouw geval onmogelijk.
 • De verstrekking is voorgeschreven door jouw arts-specialist, gespecialiseerd in jouw betreffende aandoening.

Op de site van het RIZIV vind je gedetailleerde lijsten van alle wettelijke criteria waaraan moet voldaan zijn in geval van:

 • een zeldzame indicatie
 • een zeldzame aandoening
 • medische hulpmiddelen en/of verstrekkingen die innovatieve medische technieken zijn
 • een chronisch zwaar ziek kind
 • verzorging in het buitenland

Hoe de tussenkomst van het Bijzonder solidariteitsfonds aanvragen? 

 1. Stuur een aangetekende brief naar de adviserende arts van je ziekenfonds: Partena Ziekenfonds - Medische dienst, Sluisweg 2 bus 1 in 9000 Gent.
 2. Voeg bij de aanvraag de volgende documenten:
  • een doktersvoorschrift van je arts-specialist
  • een zo volledig mogelijk medisch verslag
  • een kostenraming (of een factuur van de kosten)
  • een verklaring op erewoord dat je op geen andere manier een terugbetaling van deze prestaties kan krijgen
  • geïnformeerde toestemming (dit ontvang je van je ziekenfonds)
 3. De adviserende arts van je ziekenfonds onderzoekt je dossier en legt je aanvraag voor aan het College van artsen-directeurs van het RIZIV of aan de expertencommissie.
 4. Het College van artsen-directeurs of de expertencommissie beslist of je een tegemoetkoming krijgt en wat het bedrag is van de tegemoetkoming.

Als het om een chronisch ziek kind gaat, dan kan een tussenpersoon (bv. je ziekenfonds of de sociale dienst van het ziekenhuis waar je kind wordt behandeld) in jouw plaats de aanvraag indienen bij het Bijzonder solidariteitsfonds. Ook in dat geval moet je nog altijd de verklaring op erewoord tekenen.

Opgelet!

 • In afwachting van het medische akkoord moet je wel de facturen betalen voor de verstrekkingen waarop jouw aanvraag betrekking heeft.
 • Vraag een tegemoetkoming voor medische kosten in het buitenland altijd op voorhand aan!

 

 

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena