Nieuws Ziek
17 november 2021

deel

Ook tijdens pandemie gebruikten we te veel antibiotica

Naar aanleiding van de “World Antimicrobial Awareness Week” (Internationale week voor Verstandig gebruik van Antibiotica), wordt er wereldwijd aandacht besteed aan het belang van een correct gebruik van antibiotica, om zo resistentie te voorkomen. De Onafhankelijke Ziekenfondsen namen de evolutie van het antibioticagebruik van hun leden onder de loep. Daaruit blijkt onder meer dat het antibioticagebruik werd beïnvloed door de pandemie. 

Evolutie antibioticagebruik 

De Onafhankelijke Ziekenfondsen namen de evolutie van het antibioticagebruik van hun leden onder de loep. Hier zijn enkele resultaten:

  • In 2020 werden er 575 antibioticavoorschriften per 1.000 rechthebbenden afgeleverd, terwijl dat er in 2019 nog 735 waren. Dit is een stap in de goede richting, maar nog steeds ver verwijderd van de nationale doelstelling van 400 antibioticavoorschriften per 1.000 rechthebbenden voor 2020.
  • In 2020 werd er nog aan 1 op de 4 leden een antibioticum voorgeschreven: het aandeel van de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen dat antibiotica gebruikte, daalde van 36,7% tot 32,3% in 2019 en 25,5% in 2020.
  • Bijna de helft van de gebruikte antibiotica zijn tweedelijns antibiotica, een kleine verbetering sinds 2015 maar nog ver verwijderd van de het doel van de Wereldgezondheidsorganisatie (slechts 40% van het volume zijn tweedelijnsantibiotica). Tweedelijns antibiotica zijn antibiotica die gebruikt worden wanneer de standaardbehandeling niet of onvoldoende werkt.
  • Het antibioticagebruik stijgt met de leeftijd: het dagelijkse volume per rechthebbende ligt bijna 5 keer hoger bij 80+ers dan bij -9-jarigen in 2020.

Invloed van de pandemie op antibioticagebruik 

2020 was een uitzonderlijk jaar op verschillende vlakken. Ook het  antibioticagebruik werd beïnvloed door COVID-19. In ons land piekt het antibioticagebruik doorgaans van eind december tot begin februari. Maar in 2020 was dat anders omwille van de genomen maatregelen tijdens de pandemie, zoals sociale afstand bewaren, mondmaskers dragen, telewerken, gesloten crèches en scholen,… Samen met een beter hygiënisch gedrag, zoals het regelmatig wassen van de handen, hebben deze maatregelen waarschijnlijk deels bijgedragen tot de daling in antibioticagebruik. Ook het uitstellen van zorg en consultaties tijdens de pandemie biedt een mogelijke verklaring.

Maatregelen die genomen werden in het kader van de COVID-pandemie en die bedoeld zijn om de viruscirculatie te verminderen, hebben dus waarschijnlijk ook een invloed op het antibioticagebruik. Hopelijk geraken deze gewoonten die tijdens COVID nog belangrijker werden (thuisblijven als je ziek bent, een goede hand- en hoesthygiëne, …) blijvend ingeburgerd en dragen ze bij aan een duurzaam effect op het antibioticagebruik en op antibioticaresistentie. Op die manier blijven de antibiotica ter beschikking van mensen die het echt nodig hebben.

Meer info

Lees hoe jij kan helpen om antibioticaresistentie te voorkomen.

Lees ook

23 november 2021

De impact van corona op het ziekenfonds

Ook als ziekenfonds voelen we de impact van het coronavirus zeer hard. Meer en meer mensen worden ziek, waardoor onze medewerkers meer documenten moeten verwerken. Denk maar aan de terugbetaling van ziektebriefjes, het behandelen van uitkeringen en medische akkoorden. Helaas treft corona ook onze medewerkers, waardoor we met minder mensen meer werk moeten verzetten en minder telefonisch beschikbaar zijn. Je hebt misschien zelf al gemerkt dat de wachttijden oplopen als je ons belt.

We werken aan onze bereikbaarheid: de laatste maanden hebben we al 31 mensen aangeworven om onze teams te versterken en op korte termijn plannen we om nog 10 mensen aan boord te nemen. Zodat jij zo terug kunt rekenen op de service die je van ons gewend bent. We bedanken je alvast voor je begrip.

LAATSTE UPDATE: dinsdag 23 november 2021 (lees verder onder de foto)