Nieuws Gezin
01 september 2021

deel

Partena en OZ meten opnieuw tevredenheid medewerkers

Partena en OZ hechten veel belang aan tevreden klanten. En dat kan alleen als onze medewerkers ook tevreden zijn. Deze tevredenheid meten we via een bevraging. 
Partena en OZ meten opnieuw tevredenheid medewerkers

In februari stuurden we de NPS-bevraging voor de eerste keer naar iedereen bij Partena en OZ. Een volgende bevraging sturen we uit in september. 

Score van 1 tot 10

De vraag die we stellen aan onze medewerkers luidt: “In welke mate zou je je werkgever aanraden aan familie of vrienden?”
Daarop kunnen ze antwoorden met een score van 1 tot 10. Hiermee berekenen we dan de eNPS of employee Net Promotor Score: een score tussen -100 en +100 die kijkt in welke mate je een bedrijf of de producten en diensten zou aanbevelen aan vrienden en familie.

Concrete acties

Met de feedback van onze medewerkers gaan we dan aan de slag door concrete acties te ondernemen die ervoor zorgen dat medewerkers hier graag blijven werken. Zo kunnen we een organisatie zijn waar enthousiaste medewerkers zorgen voor enthousiaste klanten en omgekeerd!