Taal stimuleren met de talenkoffer

Het taalbeleid in de Partena en OZ Kinderopvang is erop gericht de taalontwikkeling van de kindjes te stimuleren. Onze kindbegeleiders krijgen daarvoor de hulp van een hele reeks dieren in de talenkoffer. Ontmoet vogelke, vis, kwal, rat en paard!
Taal stimuleren met de talenkoffer

De dieren van de talenkoffer

De talenkoffer is een koffer vol spel- en lesmateriaal dat de kindbegeleiders kunnen gebruiken in de opvang. Het bevat spelletjes, boekjes, en ook de taaldieren. Zij helpen om het taalbeleid speels toe te passen in de dagelijkse werken. Zo staat 'vogelke' voor VOlledige zinnen, GEvarieerd taalaanbod, Langzaam praten en KErnwoorden benadrukken.

'Kwal' herinnert de kindbegeleiders eraan dat we de kinderen kansen moeten geven om te spreken, door Kijken, Wachten, Afwachten, Luisteren. Niet meteen verbeteren of zelf aanvullen dus, maar het kind de tijd geven om zelf woorden te ontdekken.

De talenkoffer reist het land rond, van opvang tot opvang, om zo iedereen de kans te geven het taalbeleid op te frissen. 

De taaldieren van de talenkoffer werken op 3 pijlers:

  1. Inspelen op taaluitingen van de kinderen
  2. Spreekkansen bieden aan de kinderen
  3. Een rijk taalaanbod voorzien 

Taal stimuleren op elk moment van de dag

Elke dag zijn de begeleiders bezig met taal in de opvang, zelfs bij de allerkleinsten. Door de taalvisie te volgen: 

  • Creëren we meer tijd voor taalstimulering omdat wij ervan uitgaan dat elk moment van de dag taalkansen biedt. Je kunt heel veel momenten talig maken door aandacht te hebben voor de uitingen van het kind.
  • Wordt het duidelijk dat taal een natuurlijk gebeuren is. Het zijn geen formele taallessen, maar tijdens het spel van de kinderen, tijdens de verzorging, of tijdens het eten spelen we in op wat de kinderen aanbrengen. 


Lees ook

Als hij maar geen balletdanser wordt. Toch?

Meisjes krijgen applaus als ze lief en braaf zijn, en ontvangen doorgaans meer complimenten over hun uiterlijk. Jongens kunnen dan weer op een vuistje rekenen als ze initiatief tonen of ‘flink zijn’ als ze pijn hebben. Zo sturen we de boodschap dat meisjes lief en mooi moeten zijn, en jongens vooral ondernemend en stoer. Maar wist je dat dergelijke genderstereotypen inwerken op de mentale gezondheid? 

Game(L)over

VAD (Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere drugs) ontwikkelde Game(L)over, een online vroeginterventietool over gamen, voor jongeren én hun ouders. De tool helpt de jongeren een inschatting te maken van de impact die het gamen precies heeft. Ouders krijgen info, handvatten en tips over zes onderwerpen uit veelgestelde vragen door ouders over gamen.

2 kinderbegeleiders met elk hun eigen verhaal

Bij Partena en OZ Kinderopvang – vanaf 01/01/2022 Helan Kinderopvang – rekruteren we volop nieuwe kinderbegeleiders en krijg je heel wat kansen om je talenten te laten schitteren. Als stagiair kan je o.a. doorgroeien naar een vaste job, of je kan je opleiding tot kinderbegeleider combineren met werken in onze kinderopvang. Heel wat mogelijkheden dus!

Benieuwd naar het verhaal van Eline en Mirza? Lees het in deze blog.