Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over Vakantieattest

 • Waarvoor dient het vakantieattest?

  Je bent verplicht om je wettelijke verlof op te nemen tussen 1/1 en 31/12 van het vakantiejaar bij je werkgever. Of het verlof moet afgehouden worden van je werkloosheidsuitkering.

  Kun je dit verlof niet opnemen vóór 31/12 door je arbeidsongeschiktheid, dan is het ziekenfonds verplicht om het saldo aan vakantiedagen af te houden van je arbeidsongeschiktheidsuitkering. Als ziekenfonds mogen we voor het openstaande saldo aan vakantiedagen namelijk geen vervangingsinkomen uitkeren. Voor de gemiste verlofdagen krijg je immers al een vergoeding:

  • als bediende moet jouw werkgever het saldo aan vakantiegeld uitbetalen op het einde van het jaar.
  • als arbeider werd je vakantiegeld al betaald door de vakantiekas* in mei/juni van dit jaar.

  Zonder de correcte informatie, gaan wij ervan uit dat je nog al je vakantiedagen moet opnemen en houden we dus het maximaal aantal, namelijk 24 dagen van je ziekte-uitkering af in de maand december. 

  Waarom 24 dagen?
  Een gemiddelde werknemer heeft recht op 4 weken vakantie, dit zijn 20 wettelijke dagen. Aangezien de meeste werknemers in een 5-dagenstelsel werken en het ziekenfonds in een 6-dagenstelsel betaalt, moeten wij deze 20 dagen omzetten naar een 6-dagenstelsel: 20 dagen x (6/5) = 24 dagen.

  Op het vakantieattest moet dus het saldo aan verlofdagen/verlofuren of het aantal opgenomen verlofdagen/verlofuren genoteerd worden, NIET het bedrag dat je kreeg uitbetaald als vakantiegeld.

  Zodra we het vakantieattest ontvangen, kunnen we jouw uitkering voor december herberekenen en correct uitbetalen.

  *Vakantiekas = Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie (RVJ), Congemetal, Vacantex, ...
 • Hoe wordt het aantal vakantiedagen berekend?
 • Kun je vakantiedagen overzetten naar volgend jaar?
 • Kun je vakantiedagen spreiden over verschillende maanden?
 • Hoe bezorg je het vakantieattest aan Partena Ziekenfonds?
 • Wat in geval van volledige werkhervatting?
 • Wat als je meerdere werkgevers hebt?
 • Wat in geval van een toegelaten activiteit tijdens je arbeidsongeschiktheid?
 • Wat in geval van ontslag?
 • Wat als je werkt in de openbare sector?
 • Wat als je werkt als onthaalouder?
 • Wat als je werkloos bent?
 • Wat als je langer dan een jaar arbeidsongeschikt bent?
 • Heeft je werkgever hulp nodig om het vakantieattest in te vullen?

Selfservice in MijnPartena

Volg je uitkeringsdossier eenvoudig op via MijnPartena, jouw online ziekenfonds.

Vind je antwoord binnen onze thema's

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena