Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over Ongevalsaangifte

 • Waarom ontvang ik een ongevalsaangifte?
 • Een privé-ongeval
 • Een ongeval op je werk of onderweg naar je werk

  Je werkgever verzekert je tegen ongevallen op het werk en tijdens de verplaatsingen van en naar het werk en zorgt ervoor dat er een dossier wordt geopend bij de arbeidsongevallenverzekeraar die jouw geleden schade zal vergoeden. 

  Wat moet je doen?

  • Meld het ongeval aan je werkgever. Die zal dit doorgeven aan de arbeidsongevallenverzekeraar.
  • Geef het ongeval meteen aan bij je ziekenfonds. Vul hiervoor het document ongevalsaangifte in en bezorg het ons terug via dit formulier.
  • Als je door het arbeidsongeval niet kunt werken, en je arbeidsongeschiktheid duurt langer dan het gewaarborgd loon, doe dan een aangifte van arbeidsongeschiktheid om een vervangingsinkomen aan te vragen via de wettelijke ziekteverzekering. 
  • Opgelet! Als zelfstandige ben je niet verzekerd tegen arbeidsongevallen.

  Wat met terugbetalingen en vervangingsinkomen bij loonverlies?

  Het ongeval is erkend als arbeidsongeval

  Als de verzekeraar je ongeval als arbeidsongeval erkent, zal hij jouw geleden schade vergoeden. De arbeidsongevallenverzekeraar betaalt jou de medische kosten terug en een vervangingsinkomen in geval van arbeidsongeschiktheid. Bezorg de verzekeraar hiervoor een terugbetalingsoverzicht. Dit kun je downloaden via MijnPartena.

  De verzekeraar houdt de erkenning in beraad

  Dit betekent dat de verzekeraar nog niet over alle elementen beschikt om een correct standpunt in te nemen. Aangezien deze procedure een tijdje kan aanslepen, zal je ziekenfonds voorlopig de medische kosten terugbetalen en eventuele uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid uitbetalen. 

  Wanneer het ongeval toch erkend wordt, zullen wij het deel dat we hebben betaald recupereren bij de arbeidsongevallenverzekeraar. En ook jij kunt je betaalde kosten (remgeld) recupereren. Bezorg daarvoor een terugbetalingsoverzicht van je gemaakte kosten aan de verzekeraar. Dit overzicht kun je downloaden via MijnPartena.

  De verzekeraar weigert het arbeidsongeval

  Meent de arbeidsongevallenverzekeraar dat er onvoldoende elementen zijn die aantonen dat het om een arbeidsongeval gaat, dan zal de verzekeraar weigeren om het als arbeidsongeval te erkennen. Vind je dat de arbeidsongevallenverzekeraar bepaalde elementen over het hoofd heeft gezien, neem dan contact op met de verzekeraar en bezorg hem de bijkomende gegevens.

  Blijft de verzekeraar bij zijn beslissing, dan kun je in beroep gaan en de zaak voorleggen aan de Arbeidsrechtbank van jouw woonplaats. Je kunt je laten vertegenwoordigen door je vakbondsorganisatie of advocaat. Informeer je ziekenfonds hierover! Wij zorgen dan voor de terugbetaling van je medische kosten en betalen jou een eventuele uitkering wegens arbeidsongeschiktheid.

 • Een verkeersongeval
 • Een ongeval veroorzaakt door een derde
 • Een ongeval op school of in de jeugdbeweging
 • Een sportongeval
 • Een geval van agressie
 • Een medisch ongeval

Selfservice in MijnPartena

Vul voortaan je ongevalsaangifte digitaal in via MijnPartena. Handig en snel!

Vind je antwoord binnen onze thema's

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena