Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over Vlaamse sociale bescherming

Zoek je informatie over je de Vlaamse sociale bescherming, het zorgbudget, mobiliteitshulpmiddelen of over de zorgpremie? We leggen je alles haarfijn uit in ons dossier over de Vlaamse sociale bescherming.

Heb je een brief van je zorgkas ontvangen over een erkenning of uitbetaling en heb je een specifieke vraag? Hieronder hebben we de meest gestelde vragen gebundeld. Je vind het antwoord vast in een van onderstaande rubrieken.

Vlaamse sociale bescherming

Uitbetaling zorgbudget

 • Ik kreeg een zorgbudget toegekend, maar heb nog geen betaling ontvangen.
 • De persoon die het zorgbudget kreeg toegekend is overleden, en ontvangt na het overlijden toch nog zorgbudget. Hoe komt dat?

  Je hebt recht op het zorgbudget tot en met de maand van het overlijden.

  • In het kader van mantelzorg betaalt je zorgkas het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden maandelijks uit. Dit gebeurt telkens op het einde van de lopende maand.
  • Verblijf je in een residentiële zorgvoorziening, zoals een woonzorgcentrum, een rust- en verzorgingstehuis of een psychiatrich verzorgingstehuis, dan wordt het zorgbudget altijd met een maand vertraging uitbetaald. Dit gebeurt telkens na de 10de van die maand.

  Voorbeeld: Jan overlijdt op 1 januari. 
  Het zorgbudget voor de maand januari wordt uitbetaald na 26/1 (mantelzorg) of na 11/2 (residentiële zorg).

 • Ik heb deze maand maar een deel van mijn zorgbudget ontvangen?
 • Ik ontvang een nieuwe beslissing omtrent mijn zorgbudget omdat ik ben opgenomen in een woonzorgcentrum, maar ik ontving deze maand geen budget.

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

 • Waarvoor mag ik het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden gebruiken?
 • Hoe toon ik mijn zorgbehoefte aan voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden?

  Dit onderzoekt de zorgkas voor jou. Ofwel beschik je reeds over een attest en wordt jouw aanvraag meteen beslist. Attesten die in aanmerking komen, zijn:

  • minimum een forfait b of c in het kader van thuisverpleging
  • minimum 15 punten op de medisch-sociale schaal in het kader van een integratietegemoetkoming of een inkomensvervangende tegemoetkoming
  • minimum 18 punten op de medisch-sociale schaal in het kader van verhoogde kinderbijslag
  • Vesta-attest van de dienst Gezinszorg

  Bij de meeste aanvragen zijn deze attesten echter niet voor handen en wordt de zorgbehoefte ingeschaald aan de hand van een indicatiestelling. Hierbij maakt een maatschappelijk werker met jou een afspraak om aan de hand van een vragenlijst en observatie je zorgbehoevendheid te bepalen.

 • Ik woon in Brussel. Kan ik het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden aanvragen?
 • Wanneer ontvang ik mijn zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden?
 • Via de gemeente kan ik nog een aanvullende premie aanvragen, en hiervoor heb ik een attest nodig.
 • Ik heb reeds een zorgbudget, maar wil graag een herziening aanvragen.

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

 • Hoeveel zorgbudget krijg je als oudere met een zorgnood?
 • Ik heb een zorgbudget ouderen met zorgnood, maar mijn gezondheidstoestand of inkomen wijzigt. Wat nu?

  Als je inkomen stijgt of daalt met minstens 10%, dan ben je verplicht om dit binnen de drie maanden te melden. Ook als je een eigendom wegschenkt of verkoopt, moet je dit binnen de drie maanden aan jouw zorgkas melden. Dit kun je doen door zelf een herziening op te starten in de online applicatie e-ZOZ, of door jouw zorgkas op de hoogte te brengen. Breng je je zorgkas niet op de hoogte, dan bestaat de kans dat deze je zorgbudget of een deel van je zorgbudget zal terugvorderen.

  Is jouw gezondheidssituatie veranderd, dan kun je steeds een herziening van jouw dossier aanvragen. Dit kun je doen door zelf een herziening op te starten in de online applicatie e-ZOZ, of door jouw zorgkas op de hoogte te brengen.  

 • Met welk inkomen wordt er rekening gehouden voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood?
 • Kan ik het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood combineren met andere tegemoetkomingen?
 • Hoe wordt de zelfredzaamheid bepaald voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood?
 • Ik heb een zorgbudget voor ouderen met zorgnood, maar verhuis naar een plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Waals gewest.
 • Ik woon in Brussel. Kan ik ook een zorgbudget ouderen met zorgnood aanvragen?

Zorgbudget voor mensen met een handicap

Mobiliteitshulpmiddelen

 • Welke mobiliteitshulpmiddelen komen in aanmerking?
 • Waar vind ik een verstrekker voor een mobiliteitshulpmiddel?

  Op de site van de Vlaamse sociale bescherming vind je een overzicht van erkende verstrekkers.

  Ook wij kunnen jou in contact brengen met een verstrekker. Contacteer ons hiervoor. 

  De verstrekker komt dan langs bij jou bij jou thuis, en geeft uitleg en extra tips over het hulpmiddel dat voor jou geschikt is. Hij/zij dient ook de aanvraag in bij de zorgkas.

 • Hoeveel betaal ik voor een mobiliteitshulpmiddel?
 • Heb ik de keuze om een mobiliteitshulpmiddel te kopen of huren?
 • Ik heb al een mobiliteitshulpmiddel. Wat nu?

Vind je antwoord binnen onze thema's

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena