Nieuwe gezinssituatie

Levenseinde en overlijden

Wat moet je regelen bij het ziekenfonds?

 • Het ziekenfonds wordt automatisch op de hoogte gebracht van het overlijden.
 • Bijdragen voor ziekenfonds en aanvullende verzekeringen worden afgesloten op de datum van het overlijden. Wat van bijdragen nog bij Partena overblijft na de maand van het overlijden, wordt automatisch terugbetaald. De jaarlijkse zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming wordt niet terugbetaald.
 • Het vervangingsinkomen van de overledene stopt op de dag van het overlijden. De zorgpremie van de Vlaamse sociale bescherming wordt nog uitbetaald voor de lopende maand.
 • Het vervangingsinkomen van de partner kan veranderen door het overlijden. Informeer of er aanpassingen nodig zijn in de dossiers van het gezin.
 • Bezorg facturen van medische kosten van de overledene aan het ziekenfonds. Geef aan op welke rekening eventuele terugbetalingen kunnen gebeuren.
 • Bezorg geleend thuiszorgmateriaal terug. Zeg de huur op van gehuurde toestellen, zoals een hoog-laag-bed, tillift of personenalarmsysteem. Kreeg de overledene een gratis rolstoel in gebruik, neem dan contact op met de leverancier. De contactgegevens van de leverancier staan meestal vermeld op de rolstoel. Kreeg de overledene een loophulpmiddel, zoals een looprek of rollator in gebruik, dan mag je die houden.
 • Vraag, indien gewenst, een ondersteunend gesprek aan met de Dienst Maatschappelijk Werk via ons contactformulier.
 • Vraag als nabestaande praktische gezinshulp, of hulp bij huishoudelijke taken aan.
 • Ben je als nabestaande nood aan een ondersteunend gesprek? Als klant van Partena Ziekenfonds hiervoor terecht bij Partena Luisterlijn. Je hebt recht op 5 gratis telefoongesprekken met een erkende psycholoog, die de nodige expertise heeft in rouwverwerking. Bel vrijblijvend naar T. 0800 88 081. 

Menswaardig levenseinde

Als je wensen hebt over je levenseinde, is het belangrijk die tijdig te bespreken met je omgeving. Zo krijgen zij de kans om er voor jou te zijn als je in een situatie terechtkomt waarin je wilsonbekwaam bent of niet meer kunt communiceren.

Het is niet evident om bepaalde keuzes concreet te maken en ze te bespreken met anderen. De Dienst Maatschappelijk Werk (DMW) van je ziekenfonds kan je hierbij helpen. Onze maatschappelijk werkers zijn opgeleid om vroegtijdige en voorafgaande zorgplanning bespreekbaar te maken.

Welke stappen je moet nemen om je keuze te bekrachtigen, vind je terug in de brochure Samen kiezen voor een menswaardig levenseinde

 • De brochure is een middel om het onderwerp bespreekbaar te maken. Je kunt de papieren brochure niet zelf aanvragen, maar wel overlopen met de maatschappelijk werker van je ziekenfonds.
 • De Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds kan je helpen bij het invullen en verspreiden van de nodige documenten.
 • De dienst kan ook helpen bij het organiseren van de zorgverlening.

Vroeger nadenken over later

Met de campagne 'Vroeger nadenken over later' overtuigt de Koning Boudewijnstichting je om na te denken, je te informeren, te praten en te plannen. Zes onderwerpen staan centraal: gezondheid, budget, loopbaan, vrije tijd, wonen en levenseinde. 32 partners waaronder de onafhankelijke ziekenfondsen steunen dit project. Lees meer op www.maakplannen.be.

Palliatieve zorg

Reken op onze dienst Thuiszorg voor professionele palliatieve zorg.

 

Graag klant worden?

Kiezen voor Partena Ziekenfonds is kiezen voor een onafhankelijk
ziekenfonds dat bereikbaar is, waar en wanneer het jóu past!

Hoe klant worden Bereken je bijdrage
Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena