MLOZ Insurance

Richtlijnen Mifid

Heb jij een extra verzekering via Partena? Dan kun je rekenen op een correcte service en een transparante communicatie, want Partena volgt de Europese Mifid-richtlijnen.

Wat is Mifid?

Mifid is kort voor ‘Markets In Financial Instruments Directive’, een Europese verzekeringsrichtlijn die waakt over eerlijkheid en transparantie.

Mifid wil ervoor zorgen dat je als verzekerde het juiste product aangeboden krijgt. Vandaar onze vragenlijst als je aansluit bij één van onze verzekeringen.

Daarnaast wil Mifid ook dat je als klant optimaal ingelicht bent. Daarom sturen we onze klanten voor het einde van het jaar de eventuele aanpassingen in de voorwaarden en de bijdragen voor het volgende jaar toe. Zo laten we jou ondubbelzinnig zien wat je verzekering concreet voor jou betekent.

De richtlijnen voor de VMOB MLOZ Insurance

Partena Ziekenfonds met nr. 411.696.011 is ingeschreven als verbonden verzekeringsagent in het register van de verbonden verzekeringsagenten, dat bijgehouden wordt door de Controledienst van de Ziekenfondsen (CDZ) en de Landsbonden van ziekenfondsen (Sterrenkundelaan, 1 te 1210 Brussel), door een beslissing van 23 november 2011 voor het aanbieden van ziekteverzekeringen in de zin van tak 2 van bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen, alsook voor de dekking, in bijkomende orde van de risico’s die deel uitmaken van de hulpverlening, beoogd in tak 18 van bijlage 1 van bovenvermeld Koninklijk Besluit, onder het codenummer CDZ 5006c, gevestigd te 9000 Gent, Sluisweg 2/1. Partena Ziekenfonds biedt uitsluitend de hospitalisatie- en de tandverzekeringsproducten aan van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand (VMOB) MLOZ Insurance, gevestigd te 1070 Brussel, Lenniksebaan 788 A (RPR Brussel) nr. 422.189.629 en erkend door de CDZ onder de code 750/01.

Vragen of klachten?

Partena Ziekenfonds
Sluisweg 2/1
9000 Gent

Contacteer ons via T. 02 218 22 22 of stel je vraag via www.partena-ziekenfonds.be/contact. We helpen je verder in het Nederlands en Frans. Als verzekeringnemer kun je documenten/informatie meedelen en in ontvangst nemen in het Nederlands en Frans.

Oplossen van klachten buiten de rechtbank om

Partena Ziekenfonds stelt alles in het werk om jou tevreden te stellen. Mocht je vragen of problemen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.

Als je toch een klacht zou hebben over onze dienstverlening waarover we het niet eens kunnen worden, dan kun je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen, waarvan de zetel gevestigd is op de Meeussquare, 35 te 1000 Brussel, via T. 02 547 58 71, Fax 02 547 59 75, info@ombudsman.as of www.ombudsman.as.

Documentatie/informatie betreffende de soorten van diensten

Partena Ziekenfonds biedt bemiddelingsdiensten aan voor verzekeringen. Deze diensten bestaan uit het formuleren van adviezen over verzekeringscontracten, de voorstelling (of het aanbieden) van verzekeringscontracten of de uitvoering van andere voorbereidende werkzaamheden met het oog op het aangaan van een verzekering of nog het sluiten van dergelijke verzekeringen of de deelname aan hun beheer of hun uitvoering. Ons ziekenfonds voert activiteiten uit in het kader van de takken 2 en 18.

Beleid qua belangenconflicten

De VMOB MLOZ Insurance heeft, conform de wetgeving, een beleid voor belangenconflicten uitgestippeld. Op aanvraag kan bijkomende informatie verstrekt worden over dit beleid. In geval van een belangenconflict kun je contact opnemen met ons via het klachtenformulier.

 

Lees meer

Wij luisteren altijd

Kiezen voor Partena Ziekenfonds is kiezen voor een onafhankelijk ziekenfonds dat bereikbaar is waar en wanneer het jou past! 

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena